Σύγχρονες Τεχνικές Καλλιέργειας της Αμπέλου, Οινοποιίας και Αποσταγματοποιίας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
«Σύγχρονες Τεχνικές Καλλιέργειας της Αμπέλου, Οινοποιίας και Αποσταγματοποιίας»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Σύγχρονες Τεχνικές Καλλιέργειας της Αμπέλου, Οινοποιίας και Αποσταγματοποιίας».

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν Καθηγητές του Τμήματος Γεωπονίας και του Τμήματος Χημείας  του Α.Π.Θ., Καθηγητές του  Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικοί Επιστήμονες του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του προγράμματος αυτού αποτελεί η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδος μέσω της καλλιέργειας της αμπέλου και της παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων.

Απευθύνεται κυρίως σε αμπελοκαλλιεργητές και οινοποιούς της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδος, καθώς επίσης και σε άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την καλλιέργεια της αμπέλου,  την οινοποίηση και την παραγωγή αποσταγμάτων τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά. Οι γνώσεις αυτές θα συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση των αμπελώνων από την εγκατάσταση των φυτών μέχρι και την παραγωγή, αλλά και την πληρέστερη κατανόηση των μεθόδων οινοποίησης και απόσταξης.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο είναι διάρκειας 130 ωρών και περιλαμβάνει δύο ενότητες (Α και Β) οι οποίες αφορούν αντίστοιχα την Καλλιέργειας της Αμπέλου και την Οινοποιία – Αποσταγματοποιία.

Περιλαμβάνει διδασκαλία και ανάλογη πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο Αμπελουργίας και τον πειραματικό αμπελώνα του Α.Π.Θ., καθώς επίσης και επισκέψεις σε οινοποιεία.  Καλύπτει θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις στα ευρύτερα αντικείμενα  που ακολουθούν:

Ενότητα Α
Ανατομία και μορφολογία της αμπέλου. Φυσιολογία και κυριότερα στάδια του ετήσιου κύκλου (διάρκεια 8ώρες).
Αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος για την εγκατάσταση και καλλιέργεια της αμπέλου. Προετοιμασία του εδάφους, διευθέτηση της επιφάνειας και του αναγλύφου, δειγματοληψία και εξέταση του εδάφους (διάρκεια 8ώρες).
Πολλαπλασιαστικό υλικό. Υποκείμενα και ποικιλίες παραγωγής. Φυτά απλά έρριζα και έρριζα-εμβολιασμένα, φύτευση των φυτών και εμβολιασμοί στην άμπελο (διάρκεια 12 ώρες).
Εγκατάσταση αμπελώνα (αποστάσεις και διάταξη φύτευσης, υλικά και μέσα υποστήριξης των φυτών και της βλάστησης). Συστήματα διαμόρφωσης των φυτών και αξιολόγησή τους (διάρκεια 8 ώρες).
Κλαδέματα χειμερινά και θερινές καλλιεργητικές επεμβάσεις στη βλάστηση και την παραγωγή. Μέσα βελτίωσης της ποιότητας  των σταφυλιών – ρυθμιστές της αύξησης (διάρκεια 12 ώρες).
Ανόργανη θρέψη, τα κυριότερα μακρο- και μικρο- στοιχεία και εφαρμογές λιπασμάτων (διάρκεια 7 ώρες).
Ανάγκες της αμπέλου σε νερό – αρδεύσεις. Διαταραχές οφειλόμενες στην έλλειψη νερού (διάρκεια 7 ώρες).
Φυτοπροστασία. Οι κυριότερες μυκητολογικές και ιολογικές ασθένειες και η αντιμετώπισή τους. Οι κυριότεροι εχθροί και η αντιμετώπισή τους. Φυσιολογικές διαταραχές και κλιματικές αντιξοότητες. Καταπολέμηση ζιζανίων (διάρκεια 12 ώρες).

Ενότητα Β
Χαρακτηριστικά των καρπών της αμπέλου και η περιεκτικότητά τους σε ζάχαρα, οργανικά οξέα, αζωτούχες ενώσεις, φαινολικά και αρωματικά συστατικά. Αξιολόγηση του επιπέδου ωρίμανσης ανάλογα με τον τύπο των προϊόντων. Τρυγητός (διάρκεια 6 ώρες).
Προζυμωτικές διεργασίες και μεταχειρίσεις – διόρθωση του γλεύκους. Θειώδης ανυδρίτης (διάρκεια 6 ώρες).
Ζυμομύκητες, αλκοολική ζύμωση, ρύθμιση της αλκοολικής ζύμωσης και παράγοντες που την επηρεάζουν (διάρκεια 8 ώρες).
Ερυθρή και λευκή οινοποίηση. Άλλες οινοποιήσεις (ροζέ, αφρώδεις, γλυκείς οίνοι) (διάρκεια 8 ώρες).
Μηλογαλακτική ζύμωση και γαλακτικά βακτήρια. Εκτροπές – οξοποιητικά βακτήρια (διάρκεια 5 ώρες)
Μεταζυμωτικές διεργασίες και παλαίωση των οίνων. Διαύγαση, μεταγγίσεις, απολάσπωση, κολλάρισμα, φιλτράρισμα, σταθεροποίηση. Εμφιάλωση και υλικά εμφιάλωσης (διάρκεια 8 ώρες)
Αναλύσεις γλεύκους και οίνου (διάρκεια 5 ώρες).
Γευσιγνωσία (διάρκεια 4 ώρες).
Επίσκεψη σε Οινοποιείο.

Στο τέλος του εκπαιδευτικού κύκλου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο της καλλιέργειας της αμπέλου και της παραγωγής οίνου. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων το οποίο και θα αποτελεί απαραίτητο υπόβαθρο για να εμβαθύνουν τις γνώσεις με πιο εξειδικευμένες σπουδές.

Με βάση τα παραπάνω το πρόγραμμα απευθύνεται σε αμπελοκαλλιεργητές της περιοχής οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε θέματα του αφορούν τις τεχνικές καλλιέργειας, να εμβαθύνουν περισσότερο στα φαινόμενα που εμπλέκονται τόσο στη βιολογία όσο και την ανάπτυξη των φυτών και την προστασία, με σκοπό να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοδυναμία και ευελιξία στη διαχείριση των αμπελώνων αλλά και στις μεθόδους οινοποίησης. Επίσης απευθύνεται σε νέους άνεργους της ευρύτερης περιοχής οι οποίοι διαθέτουν κάποια μικρή ή μεγάλη γεωργική έκταση και επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο. Ακόμη και σε ερασιτέχνες οι οποίοι έχουν κάποια άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και επιθυμούν να παράγουν μόνοι τους κάποιο κρασί ικανοποιητικής ποιότητας για αυτοκατανάλωση.

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν:
α) Βεβαίωση συμμετοχής
β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από  23/1-25/2/2017 και μόνο ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
2. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει)
3. Τίτλοι Σπουδών

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να τα παρακολουθήσουν, τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται, Σάββατο πρωί . Υπάρχει δυνατότητα για εξ αποστάσεως διδασκαλία για αρκετά από τα αντικείμενα  (e-learning) όπου δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου. Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο δεκαήμερο που Μαρτίου 2017.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Σεμινάριο Εξειδίκευσης ανέρχεται στο ποσό των 750 Ευρώ (πληρωτέο σε τρεις ισόποσες δόσεις των 250 Ευρώ: η πρώτη δόση θα πρέπει να έχει καταβληθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2017, η δεύτερη μέχρι την 1η Ιουνίου 2017 και η τρίτη μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου 2017).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, Καθηγητή κ. Ν. Νικολάου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), τηλ. επικοινωνίας: 2310-998628, καθώς και με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σ. Κουνδουρά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), τηλ. επικοινωνίας: 2310-998650, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Last modified on Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017 14:10
Tagged under
Share this article

Τα νέα μας

E-shop

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μετράει στο σύνολό του 83 προϊόντα. Περιοδικά αλλά και βιβλία, για επαγγελματίες αλλά και για ερασιτέχνες, για το κρασί και το αμπέλι αλλά και για τα αποστάγματα, τον ζύθο και την γαστρονομία. Όλα τους περιμένουν για μια θέση στην βιβλιοθήκη σας!

Latest News

Συνδρομή

Γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, την παλαιότερη ελληνική επιστημονική έκδοση στον Αμπελοοινικό χώρο.

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να μαθαίνετε νέα μας? Γραφτείτε στο Newsletter μας!

Top
Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Περισσότερα…